Hypotekárna poradňa

Aké výhody prináša zákon o úveroch na bývanie?

Aké výhody prináša zákon o úveroch na bývanie?

NR SR po opätovnom prerokovaní schválila návrh zákona. Parlament prelomil veto prezidenta. Účinnosť zákona je stanovená od 21. marca 2016.

...................................

Ako si pripraviť plán na predčasné splatenie hypotéky?

Máte do splatenia hypotéky ešte veľa rokov a nechcete splácať hypotéku až do dôchodku? Chceli by ste si skrátiť dobu splácania?

 
5 spôsobov ako znížiť splátku na úvere

5 spôsobov ako znížiť splátku na úvere

1. Znížte výšku úroku z úveru, 2. Neplaťte za vedenie účtu ...

 
100% hypotéka aj po 31.03.2015

100% hypotéka aj po 31.03.2015

Vyššie riziko preukázané zistenou hodnotou loan to value sa podieľa na konečnom rozhodnutí banky, ktorá má právo rizikového klienta odmietnuť, prípadne

 

Ako získať hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých

Ako získať hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých

 

Refinancovanie Hypotéky

Refinancovanie Hypotéky

 
Čo s hypotékou po rozvode?

Čo s hypotékou po rozvode?

V bežnom živote sa často vyskytujú situácie, keď manželia majú spoločný úver na financovanie svojho bývania a keď časom dôjde k zániku ich manželstva v dôsledku rozvodu. Pri uzatváraní úverovej zmluvy buď obaja vystupujú na strane dlžníkov z úveru alebo si financujúca inštitúcia žiada aspoň písomný ...

 
Dedí sa Hypotéka? Čo s hypotékou po úmrtí partnera, člena rodiny?

Dedí sa Hypotéka? Čo s hypotékou po úmrtí partnera, člena rodiny?

Pri úmrtí osoby do majetkových práv a povinností patriacich tejto osobe vstupujú jej právni nástupcovia – dedičia. Dedičstvo sa nadobúda momentom smrti poručiteľa, avšak dokladom o nadobudnutí dedičstva je buď osvedčenie o dedičstve vydanom súdom povereným notárom alebo rozhodnutie súdu.