Druhy hypotekárnych úverov

Podrobný prehľad najdôležitejších typov úverov na trhu.

1. ÚČELOVÝ HYPOTEKÁRNY ÚVER

Je účelový úver hypotekárneho typu v súlade so Zákonom o bankách, zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Pod pojmom „tuzemská nehnuteľnosť“ sa rozumie kupovaná nehnuteľnosť na území SR, iná nehnuteľnosť vo Vašom vlastníctve alebo vo vlastníctve inej osoby nachádzajúca sa na území SR. Je určený najmä na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním vrátane kúpy pozemkov určených na výstavbu nehnuteľností na bývanie a iných dlhodobých potrieb klientov. Úver môžete čerpať ihneď po splnení podmienok, uvedených v úverovej zmluve.

2. ÚČELOVÝ SPOTREBITEĽSKÝ ÚVER ZABEZPEČENÝ NEHNUTEĽNOSŤOU

Je účelový úver, zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Pod pojmom „tuzemská nehnuteľnosť“ sa rozumie kupovaná nehnuteľnosť na území SR, iná nehnuteľnosť vo Vašom vlastníctve alebo vo vlastníctve inej osoby nachádzajúca sa na území SR. Je určený najmä na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním vrátane kúpy pozemkov určených na výstavbu nehnuteľností na bývanie a iných dlhodobých potrieb klientov. Úver môžete čerpať ihneď po splnení podmienok, uvedených v úverovej zmluve.

3. BEZÚČELOVÝ HYPOTEKÁRNY ÚVER

Je špecifickým typom úveru, ktorý môžete použiť na financovanie čohokoľvek . Jedinou podmienkou je zabezpečenie vlastnou tuzemskou nehnuteľnosťou alebo tuzemskou nehnuteľnosťou vo vlastníctve inej osoby.

4. HYPOTEKÁRNY ÚVER SO ŠTÁTNYM PRÍSPEVKOM PRE MLADÝCH

Podmienky Vašej hypotéky na bývanie môžu byť ešte výhodnejšie v prípade, že máte menej ako 35 rokov a splníte zákonom stanovené podmienky. V tomto prípade môžete získať štátny príspevok pre mladých ako dotáciu k úrokovej sadzbe a Vaša splátka bude ešte nižšia. S hypotékou so štátnym príspevkom je získanie alebo vylepšenie vlastného bývania pre Vás lacnejšie vďaka úrokovej sadzbe zníženej o príspevok štátu a banky. Úver je určený na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním v súlade so Zákonom o bankách pre fyzické osoby vo veku od 18 rokov do 35 rokov s príjmom max. 1,3 násobku priemerného hrubého príjmu v národnom hospodárstve. Je zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti. Úver môžete čerpať ihneď po splnení podmienok, uvedených v úverovej zmluve.