Refinancovanie hypotéky

Dôležitá optimalizácia a finačná hygiena pre každý hypotekárny úver.

Ako spraviť správne rozhodnutie a zbaviť sa starej hypotéky a uvažovať o refinancovaní novej hypotéky? Pri uzatváraní hypotéky ste zvolili bežné fixné obdobie, na ktoré nie je možné prakticky spraviť žiadne úpravy.

V období konca fixácie je možné Refinancovanie hypotéky. Je to nahradenie existujúcej hypotéky(dlhu), ktorý sa nahradí novou hypotékou z inej banky. Takto môžete splatiť súčasný dlh a zároveň môžete vyplatiť dlhy (kreditné karty, vyplatenie lízingu alebo Štátneho fondu rozvoja bývania). V prvom rade je dôležitá úroková sadzba. Niektoré typy úveru pri refinancovaní nemusíte dokladovať príjem. Refinancovanie úveru je možné v niektorých bankách vybaviť aj bez poplatku. Pomôžeme Vám vyriešiť problém starej hypotéky a nahradíme ju novou a výhodnejšou hypotékou. Pri ďalších informáciách kontaktujte hypouvery.sk.

Aké výhody prináša nový zákon o úveroch na bývanie?
Chystáte sa presťahovať a máte hypotéku?
Obmedzuje vás banka alebo stavebná sporiteľňa vysokými poplatkami za predčasné splatenie hypoúveru či stavebného úveru?

Najvyšší čas vykašľať sa na bankové poplatky

Pokiaľ by ste sa rozhodli splatiť 100 tisícový zostatok úveru mimoriadnou splátkou teraz (mimo výročie fixácie úrokovej sadzby), zaplatíte pokutu až 5 000 eur. To predstavuje 5% . Avšak, ak počkáte ušetríte až 4 tisíc eur, pretože podľa zákona o úveroch na bývanie bude okrem iného znížený poplatok za predčasné splatenie úveru max. 1%. Nový zákon implementuje smernice Európskeho parlamentu ako všeobecný právny predpis. Mení a dopĺňa zákony:

  1. zákon č. 310/1992 Z. z. o stavebnom sporení
  2. zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách
  3. zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom
  4. zákon č. 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov

Predpis upresňuje podmienky posúdenia úverovej bonity spotrebiteľa. Tým zakotvuje prirodzený záujem veriteľov správne odhadnúť schopnosť spotrebiteľa splácať úver. Zároveň obmedzuje zadlženie tých domácností, ktoré by sa mohli ocitnúť v sociálnej núdzi.

Účinnosť zákona je stanovená od 21. marca 2016.