Proces získania hypotekárneho úveru

5 jednoduchých krokov, ako získať hypotekárny úver a na čo si dať pozor

1. krok: STRETNUTIE S NAMI

V prípade vášho záujmu o hypotekárny úver si môžete dohodnúť stretnutie s našim hypotekárnym špecialistom, s ktorým môžete vybaviť vašu hypotéku bez návštevy banky. Stretne sa s vami v sídle spoločnosti hypouvery.sk, alebo na dohodnutom mieste. Na stretnutí s hypotekárnym špecialistom spoločnosti hypouvery.sk získate základné informácie o podmienkach poskytnutia úveru v jednotlivých bankách.

Prekonzultuje s vami váš investičný zámer (na čo chcete úver použiť) a pripraví vám ponuky vybraných bánk. Následne vám odovzdá zoznam dokumentov, ktoré budete potrebovať pre podanie žiadosti o hypotekárny úver.

2. krok: POŽIADATE O HYPOTEKÁRNY ÚVER

Žiadosť o hypotekárny úver s vami vyplní hypotekárny špecialista spoločnosti hypouvery.sk. K žiadosti o hypotekárny úver je potrebné predložiť banke poskytujúcej hypotekárny úver doklady, ktoré sú nutné pre posúdenie vašej finančnej situácie, zabezpečenia a účelovosti použitia hypotekárneho úveru. Zoznam povinných dokladov Vám predloží hypotekárny špecialista spoločnosti hypouvery.sk na prvom stretnutí.

3. krok: PODPÍŠETE ZMLUVNÉ DOKUMENTY

Vašu žiadosť o hypotekárny úver podá na schválenie hypotekárny špecalista spoločnosti hypouvery.sk v banke, ktorú ste označili na základe predložených ponúk. O výsledku schválenia žiadosti vás bude hypotekárny špecialista spoločnosti hypouvery.sk telefonicky informovať a následne s Vami dohodne podpis zmluvných dokumentov (Úverová zmluva, Záložná zmluva, Návrh na vklad záložného práva) v banke poskytujúcej hypotekárny úver.

4. krok: NÁVŠTEVA KATASTRÁLNEHO ÚRADU

Záložné zmluvy (niekoľko kusov), Návrh na vklad do katastra (2 kusy) a úverovú zmluvu zanesiete na Katastrálny úrad, ktorý vám potvrdí ich prijatie do Návrhu na vklad do katastra. Doručenie týchto dokumentov na Katastrálny úrad Vám môže bezplatne zabezpečiť aj hypotekárny špecialista spoločnosti hypouvery.sk. Pripravte sa na to, že na Katastrálnom úrade sa stretnete s poplatkom za podanie Návrhu na vklad záložného práva do katastra (výška poplatku 66,- Eur) a s poplatkom za podanie urýchleného Návrhu na vklad záložného práva do katastra (výška poplatku 265,50 Eur, Kataster po úhrade uvedeného poplatku vykoná vklad do 15 dní od dátumu podania) .V prípade, ak sa rozhodnete nepodať urýchlený Návrh na vklad záložného práva, samotný zápis záložného práva môže Katastrálnemu úradu trvať niekoľko mesiacov. Po zapísaní záložného práva (zvyčajne) až po vyčerpaní úveru) opäť navštívite Katastrálny úrad a vyžiadate si list vlastníctva so zapísaným záložnám právom, ktorý predložíte banke poskytujúcej hypotekárny úver.

5. krok: ČERPANIE HYPOTEKÁRNEHO ÚVERU

Termín čerpania si stanovíte sami po splnení podmienok uvedených v úverovej zmluve. Čerpanie hypotekárneho úveru vykoná pracovník banky poskytujúcej hypotekárny úver na základe vašej žiadosti. Pri tomto úkone Vám môže byť nápomocný hypotekárny špecialista spoločnosti hypouvery.sk. Do zapísania záložného práva v prospech banky splácate len úroky. Rovnako platíte len úroky z čerpanej sumy, ak čerpáte úver po častiach. Anuitné mesačné splátky začnete splácať po zápise záložného práva na liste vlastníctva, resp. ak čerpáte postupne, po vyčerpaní celej výšky úveru. Hypotekárny úver splácate pravidelnými mesačným splátkami podľa splátkového kalendára, ktorý vám zašle banka poskytujúca hypotekárny úver po vyčerpaní úveru. Ak máte hypotekárny úver so štátnym príspevkom splácate už priamo znížené splátky.

Hypotekárny úver je dlhodobý úver a v priebehu splácania môže dôjsť k rôznym skutočnostiam, v dôsledku ktorých budete potrebovať urobiť zmeny v podmienkach úveru. Nezabudnite aj v týchto situáciách s nami komunikovať. Hypotekárni špecialisti spoločnosti hypouvery.sk sú pripravení poradiť vám a navrhnúť najvhodnejšie riešenie.